دانلود و مشاهده برای همه کاربران اینترنت ۲۰۲۰ شرکت مخابرات ایران منطقه اصفهان از این سایت و دیگر سایت های مجموعه نیکو بدون محاسبه ترافیک و کاملا رایگان می باشد.

مرتب سازی بر اساس : تاریخ بازدید تصادفی
22:21

انیمیشن سریالی ریک و مورتی قسمت ۱۱ دوبله فارسی

11 آوریل 21
748
بدون نظر

Rick and Morty 2013 :: قسمت آخر از فصل اول:: ارائه ای از استودیو سورن مدیر دوبلاژ: علیرضا وارسته مترجم: فرهاد اتقیایی صداگذاری و میکس: عباس چهاردهی علیرضا وارسته (ریک)، عرفان هنربخش (مورتی)، مینا مومنی، راضیه فهیمی، مسعود تقی پور (جری)، محمدرضا صولتی، عباس چهاردهی، آیدین الماسیان، عاطفه رضوانیا، کسری نیک آذر، نیما نکویی، آیلار احمدی، سید جلال رضوی، نرگس رجبی و… توجه: دوبله قسمت های ۴، ۶ و ۷ توسط پخش کننده دوبله منتشر نشده است.

22:27

انیمیشن سریالی ریک و مورتی قسمت ۱۰ دوبله فارسی

11 آوریل 21
616
بدون نظر

Rick and Morty 2013 ::فصل اول:: ارائه ای از استودیو سورن مدیر دوبلاژ: علیرضا وارسته مترجم: فرهاد اتقیایی صداگذاری و میکس: عباس چهاردهی علیرضا وارسته (ریک)، عرفان هنربخش (مورتی)، مینا مومنی، راضیه فهیمی، مسعود تقی پور (جری)، محمدرضا صولتی، عباس چهاردهی، آیدین الماسیان، عاطفه رضوانیا، کسری نیک آذر، نیما نکویی، آیلار احمدی، سید جلال رضوی، نرگس رجبی و… توجه: دوبله قسمت های ۴، ۶ و ۷ توسط پخش کننده دوبله منتشر نشده است.

22:20

انیمیشن سریالی ریک و مورتی قسمت ۹ دوبله فارسی

10 آوریل 21
798
بدون نظر

Rick and Morty 2013 ::فصل اول:: ارائه ای از استودیو سورن مدیر دوبلاژ: علیرضا وارسته مترجم: فرهاد اتقیایی صداگذاری و میکس: عباس چهاردهی علیرضا وارسته (ریک)، عرفان هنربخش (مورتی)، مینا مومنی، راضیه فهیمی، مسعود تقی پور (جری)، محمدرضا صولتی، عباس چهاردهی، آیدین الماسیان، عاطفه رضوانیا، کسری نیک آذر، نیما نکویی، آیلار احمدی، سید جلال رضوی، نرگس رجبی و… توجه: دوبله قسمت های ۴، ۶ و ۷ توسط پخش کننده دوبله منتشر نشده است.

22:15

انیمیشن سریالی ریک و مورتی قسمت ۸ دوبله فارسی

09 آوریل 21
542
بدون نظر

Rick and Morty 2013 ::فصل اول:: ارائه ای از استودیو سورن مدیر دوبلاژ: علیرضا وارسته مترجم: فرهاد اتقیایی صداگذاری و میکس: عباس چهاردهی علیرضا وارسته (ریک)، عرفان هنربخش (مورتی)، مینا مومنی، راضیه فهیمی، مسعود تقی پور (جری)، محمدرضا صولتی، عباس چهاردهی، آیدین الماسیان، عاطفه رضوانیا، کسری نیک آذر، نیما نکویی، آیلار احمدی، سید جلال رضوی، نرگس رجبی و… توجه: دوبله قسمت های ۴، ۶ و ۷ توسط پخش کننده دوبله منتشر نشده است.

22:01

انیمیشن سریالی ریک و مورتی قسمت ۷ زیرنویس فارسی

08 آوریل 21
353
بدون نظر

Rick and Morty 2013 ::فصل اول:: توجه: دوبله قسمت های ۴، ۶ و ۷ توسط پخش کننده دوبله منتشر نشده است.

21:28

انیمیشن سریالی ریک و مورتی قسمت ۶ زیرنویس فارسی

07 آوریل 21
299
بدون نظر

Rick and Morty 2013 ::فصل اول:: ارائه ای از استودیو سورن مدیر دوبلاژ: علیرضا وارسته مترجم: فرهاد اتقیایی صداگذاری و میکس: عباس چهاردهی علیرضا وارسته (ریک)، عرفان هنربخش (مورتی)، مینا مومنی، راضیه فهیمی، مسعود تقی پور (جری)، محمدرضا صولتی، عباس چهاردهی، آیدین الماسیان، عاطفه رضوانیا، کسری نیک آذر، نیما نکویی، آیلار احمدی، سید جلال رضوی، نرگس رجبی و… توجه: دوبله قسمت های ۴، ۶ و ۷ توسط پخش کننده دوبله منتشر نشده است.

21:09

انیمیشن سریالی ریک و مورتی قسمت ۵ دوبله فارسی

05 آوریل 21
861
بدون نظر

Rick and Morty 2013 ::فصل اول:: ارائه ای از استودیو سورن مدیر دوبلاژ: علیرضا وارسته مترجم: فرهاد اتقیایی صداگذاری و میکس: عباس چهاردهی علیرضا وارسته (ریک)، عرفان هنربخش (مورتی)، مینا مومنی، راضیه فهیمی، مسعود تقی پور (جری)، محمدرضا صولتی، عباس چهاردهی، آیدین الماسیان، عاطفه رضوانیا، کسری نیک آذر، نیما نکویی، آیلار احمدی، سید جلال رضوی، نرگس رجبی و… توجه: دوبله قسمت های ۴، ۶ و ۷ توسط پخش کننده دوبله منتشر نشده است.

21:05

انیمیشن سریالی ریک و مورتی قسمت ۴ زیرنویس فارسی

05 آوریل 21
410
بدون نظر

Rick and Morty 2013 ::فصل اول:: توجه: دوبله قسمت های ۴، ۶ و ۷ توسط پخش کننده دوبله منتشر نشده است.

21:55

انیمیشن سریالی ریک و مورتی قسمت ۳ دوبله فارسی

04 آوریل 21
683
بدون نظر

Rick and Morty 2013 ::فصل اول:: ارائه ای از استودیو سورن مدیر دوبلاژ: علیرضا وارسته مترجم: فرهاد اتقیایی صداگذاری و میکس: عباس چهاردهی علیرضا وارسته (ریک)، عرفان هنربخش (مورتی)، مینا مومنی، راضیه فهیمی، مسعود تقی پور (جری)، محمدرضا صولتی، عباس چهاردهی، آیدین الماسیان، عاطفه رضوانیا، کسری نیک آذر، نیما نکویی، آیلار احمدی، سید جلال رضوی، نرگس رجبی و… توجه: دوبله قسمت های ۴، ۶ و ۷ توسط پخش کننده دوبله منتشر نشده است.

21:58

انیمیشن سریالی ریک و مورتی قسمت ۲ دوبله فارسی

04 آوریل 21
752
بدون نظر

Rick and Morty 2013 ::فصل اول:: ارائه ای از استودیو سورن مدیر دوبلاژ: علیرضا وارسته مترجم: فرهاد اتقیایی صداگذاری و میکس: عباس چهاردهی علیرضا وارسته (ریک)، عرفان هنربخش (مورتی)، مینا مومنی، راضیه فهیمی، مسعود تقی پور (جری)، محمدرضا صولتی، عباس چهاردهی، آیدین الماسیان، عاطفه رضوانیا، کسری نیک آذر، نیما نکویی، آیلار احمدی، سید جلال رضوی، نرگس رجبی و… توجه: دوبله قسمت های ۴، ۶ و ۷ توسط پخش کننده دوبله منتشر نشده است.