مرتب سازی بر اساس : تاریخ بازدید تصادفی
2:21

تماما در اکنون زندگی کنید

۱۵ آذر ۹۵
72
بدون نظر

ما تصادفی اینجا نیستیم

4:40

چگونه خود را توصیف می کنید؟

۱۵ آذر ۹۵
71
بدون نظر

روز ها فکر من اینست و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم