مرتب سازی بر اساس : تاریخ بازدید تصادفی
1:06:18

قسمت ۲۸ فصل سوم برنامه دورهمی ۲۷ بهمن ۹۶ ( با حضور شاهرخ استخری )

۲۸ بهمن ۹۶
82
بدون نظر

قسمت ۲۸ فصل سوم برنامه دورهمی ۲۷ بهمن ۹۶ ( با حضور شاهرخ استخری | موضوع بومی سازی )

1:16:55

قسمت ۲۷ فصل سوم برنامه دورهمی ۲۶ بهمن ۹۶ ( با حضور ماکان بند)

۲۷ بهمن ۹۶
216
بدون نظر

قسمت ۲۷ فصل سوم برنامه دورهمی ۲۶ بهمن ۹۶ ( با حضور ماکان بند| موضوع سن وسال)

57:38

قسمت ۲۶ فصل سوم برنامه دورهمی ۲۵ بهمن ۹۶ ( با حضور الناز حبیبی)

۲۶ بهمن ۹۶
91
بدون نظر

قسمت ۲۶ فصل سوم برنامه دورهمی ۲۵ بهمن ۹۶ ( با حضور الناز حبیبی| موضوع رویا پردازی)

1:11:32

قسمت ۲۵ فصل سوم برنامه دورهمی ۲۰ بهمن ۹۶ ( با حضور مصطفی و محسن کیایی)

۲۱ بهمن ۹۶
100
بدون نظر

قسمت ۲۵ فصل سوم برنامه دورهمی ۲۰ بهمن ۹۶ ( با حضور مصطفی و محسن کیایی| موضوع اشتغال)

1:28:14

قسمت ۲۴ فصل سوم برنامه دورهمی ۱۹ بهمن ۹۶ ( با حضور ابراهیم داروغه زاده و بهنام بانی)

۲۰ بهمن ۹۶
151
بدون نظر

قسمت ۲۴ فصل سوم برنامه دورهمی ۱۹ بهمن ۹۶ ( با حضور ابراهیم داروغه زاده و بهنام بانی| موضوع ایمنی)

1:07:43

قسمت ۲۳ فصل سوم برنامه دورهمی ۱۸ بهمن ۹۶ ( با حضور خسرو حیدری )

۱۹ بهمن ۹۶
79
بدون نظر

قسمت ۲۳ فصل سوم برنامه دورهمی ۱۸ بهمن ۹۶ ( با حضور خسرو حیدری | موضوع پیشگیری)

1:13:51

قسمت ۲۲ فصل سوم برنامه دورهمی ۱۳ بهمن ۹۶( با حضور داریوش فرهنگ )

۱۴ بهمن ۹۶
100
بدون نظر

قسمت ۲۲ فصل سوم برنامه دورهمی ۱۳ بهمن ۹۶ ( با حضور داریوش فرهنگ | موضوع حساب کتاب)

1:13:31

قسمت ۲۱ فصل سوم برنامه دورهمی ۱۲ بهمن ۹۶ ( با حضورخداد عزیزی )

۱۳ بهمن ۹۶
133
بدون نظر

قسمت ۲۱ فصل سوم برنامه دورهمی ۱۲ بهمن ۹۶ ( با حضورخداد عزیزی | موضوع مدیریت بحران)

1:18:42

قسمت ۲۰ فصل سوم برنامه دورهمی ۶ بهمن ۹۶ ( با حضور مازیار میری )

۰۷ بهمن ۹۶
168
بدون نظر

قسمت ۲۰ فصل سوم برنامه دورهمی ۶ بهمن ۹۶ ( با حضور مازیار میری | موضوع کار تیمی)

1:12:05

قسمت ۱۹ فصل سوم برنامه دورهمی ۵ بهمن ۹۶( با حضور پژمان جمشیدی)

۰۶ بهمن ۹۶
193
بدون نظر

قسمت ۱۹ فصل سوم برنامه دورهمی ۵ بهمن ۹۶( با حضور پژمان جمشیدی | موضوع آموزش)